Jumaat, 22 Februari 2013

CONTOH JSI K2


No Item
Konstruk
Konteks tajuk
Aras
Markah
Jumlah markah
Nama Pembina
1 (a)
   (b)i/ii
   (c)
   (d)
OP1
OP4/2
OP2
OP2
1.2b Jenis pengeluaran
1.3b Usahawan dan peniaga (sifat usahawan)
1.4b Pengwujudan pengkhususan dalam pengeluaran
1.4c Kesan pengkhususan

R
R/S
T
S
6
6/4
5
4

25

Asrol
Hayati

2 (a)i/ii
   (b)
   (c)
   (d)
      
OP1
OP2
OP2
OP3

3.2a  Jenis saluran agihan
3.4a  Fungsi Pemborong Kepada Peruncit
3.4c  Pengambilalihan fungsi pemborong
3.5a  Dokumen yang terlibat sebelum, semasa dan selepas
         urusniaga. – Nota Kredit

R
R
S
T

1/5
6
8
      525

Rohaya
Wan Rohana
3(a)
  (b)
  (c)
  (d) i
  (d) ii
OP2
OP2
OP3
OP2
OP1

4.3a  Jenis dokumen perniagaan antarabangsa – bil muatan
5.1b Kepentingan IKS kepada  negara
6.1a Cara mulakan perniagaan - Francais
7.2a  Jenis-jenis pelaburan – unit amanah
7.3a  Panduan am melabur

S
R
T
S
R
4
6
5
4
6


25
Nor Azimi
Wan Bidah
4(a)i/ii
  (b)
  (c)
  (d)

 (e) i
      iiI 
OP1
OP2
OP2
OP3

OP3
OP3
8.2a Bank Pusat
8.3c Kemudahan Pembiayaan- pinjaman
8.4b Faedah menggunakan cek
9.2a Kepentingan Boleh Diinsuranskan
9.3a Insurans kemalangan
        -liabiliti majikan
        -liabiliti am                           


R
R
S
T

S
S
1/4
6
4
4

3
3


25
Mohidin

5 (a)i/ii
   (b)
   (c)
   (d)
   (e)
   
OP3
OP2
OP2
OP1
OP2
11.1b(iii) Perkhidmatan telekomunikasi – e-mel
13.1a Peranan promosi
13.2a Pengiklanan – gaya tarikan
13.2d Publisiti
13.4a Faktor permilihan media pengiklanan


R/S
R
T
R
      S
1/4
6
5
5
425
Nor aini
Faridah


6 (a)(i)
       (ii)
       (iii)
   (b)
   (c)
  
OP3
OP2
OP4
OP2
OP2


6.2a  Jenis milikan perniagaan – koperasi
                                                  - kelebihan koperasi
                                                  - pengiraan rebat
10.4a Faktor pemilihan jenis pengangkutan
15.2e Etika amalan perniagaan  - etika penjual
R
R
T
S
R

1
6
4
8
6

25
Nor’ashikin
Mustafa

Tiada ulasan:

Catat Ulasan