Khamis, 28 Februari 2013

PERINTAH AM BAB G - WAKTU BEKERJA


PERINTAH AM BAB F - PERUBATAN


RUMAH DAN BANGUNAN KERAJAAN


PERINTAH AM BAB C - CUTI


SKIM CUTI


D Cuti 

ELAUN DALAM PERKHIDMATAN AWAM


ELAUN-ELAUN DALAM PERKHIDMATAN AWAM


LANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT

PENGENALAN KEPADA SYARAT PERKHIDMATAN

PEKELILING PERKHIDMATAN AWAM BIL. 1 / 2012

Ahad, 24 Februari 2013

KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN, PERTENGAHAN DAN AKHIR TAHUN PERDAGANGAN K1 & K2 SPM

PERDAGANGAN TINGKATAN 5
 1. Kertas 1, Percubaan SPM 2011, Terengganu
 2. Kertas 2, Percubaan SPM 2011, Terengganu
 3. Kertas 1, Percubaan SPM 2011, Kedah
 4. Kertas 2, Percubaan SPM 2011, Kedah
 5. Kertas 1, Percubaan SPM 2011, N Sembilan
 6. Kertas 2, Percubaan SPM 2011, N Sembilan
 7. Kertas 1, Percubaan SPM 2011, Pahang
 8. Kertas 2, Percubaan SPM 2011, Pahang
 9. Kertas 1, Percubaan SPM 2011, Kelantan
 10. Kertas 2, Percubaan SPM 2011, Kelantan
 11. Kertas 2, Percubaan SPM 2011, P.Pinang
 12. Kertas 1, Percubaan SPM 2011, Perak
 13. Kertas 2, Percubaan SPM 2011, Perak
 14. Kertas 1, Pertghn Tahun 2011 Ting 5, Terengganu
 15. Kertas 2, Pertghn Tahun 2011 Ting 5, Terengganu
 16. Kertas 1, Percubaan SPM 2010, Terengganu
 17. Kertas 2, Percubaan SPM 2010, Terengganu
 18. Kertas 1, Percubaan SPM 2010, Johor
 19. Kertas 2, Percubaan SPM 2010, Johor
 20. Kertas 1, Percubaan SPM 2010, Perak
 21. Kertas 2, Percubaan SPM 2010, Perak
 22. Kertas 1, Percubaan SPM 2010, Selangor
 23. Kertas 2, Percubaan SPM 2010, Selangor
 24. Kertas 1, Pertghn Tahun 2010 Ting 5, Terengganu
 25. Kertas 2, Pertghn Tahun 2010 Ting 5, Terengganu
 26. Kertas 1, Percubaan SPM 2009, Pahang
 27. Kertas 2, Percubaan SPM 2009, Pahang
 28. Kertas 1, Percubaan SPM 2009, Selangor
 29. Kertas 2, Percubaan SPM 2009, Selangor
 30. Kertas 1, Percubaan SPM 2009, Perak
 31. Kertas 2, Percubaan SPM 2009, Perak
 32. Kertas 1, Pertghn Tahun 2009 Ting 5, Terengganu
 33. Kertas 2, Pertghn Tahun 2009 Ting 5, Terengganu
 34. Kertas 2, Percubaan SPM 2005, Terengganu
 35. Kertas 1, Percubaan SPM 2007, Pahang
 36. Kertas 2, Percubaan SPM 2007, Pahang
 37. Kertas 1, Percubaan SPM 2008, Terengganu
 38. Kertas 2, Percubaan SPM 2008, Terengganu
 39. Kertas 1, Percubaan SPM 2008, Perak
 40. Kertas 2, Percubaan SPM 2008, Perak
 41. Kertas 1, Percubaan SPM 2008, Johor
 42. Kertas 2, Percubaan SPM 2008, Johor

PERDAGANGAN TINGKATAN 4

 1. Kertas 1, Pep Akhir Tahun 2010, Ting 4, Trg
 2. Kertas 2, Pep Akhir Tahun 2010, Ting 4, Trg
 3. Kertas 2, Pertghn Tahun 2010 Ting 4, Terengganu
 4. Kertas 1, Pep Akhir Tahun 2008, Ting 4, Terengganu
 5. Kertas 2, Pep Akhir Tahun 2008, Ting 4, Terengganu
 6. Kertas 1, Pep Akhir Tahun 2000, Ting 4, Terengganu
 7. Kertas 2, Pep Akhir Tahun 2000, Ting 4, Terengganu
 8. Kertas 1, Pep Akhir Tahun 2001, Ting 4, Terengganu
 9. Kertas 2, Pep Akhir Tahun 2001, Ting 4, Terengganu
 10. Kertas 1, Pep Akhir Tahun 2002, Ting 4, Terengganu
 11. Kertas 2, Pep Akhir Tahun 2002, Ting 4, Terengganu
 12. Kertas 1, Pep Akhir Tahun 2003, Ting 4, Terengganu
 13. Kertas 2, Pep Akhir Tahun 2003, Ting 4, Terengganu
 14. Kertas 1, Pep Akhir Tahun 2004, Ting 4, Terengganu
 15. Kertas 2, Pep Akhir Tahun 2004, Ting 4, Terengganu

PERDAGANGAN 
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2000   soalan skema
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2001   soalan skema
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2002   soalan skema
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2004   soalan skema
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2008   soalan skema
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2010   soalan skema
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Johor 2008   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Johor 2010   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Kedah 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Kelantan 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM N.Sembilan 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Pahang 2007   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Pahang 2009   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Pahang 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Pahang 2012   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2009   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2010   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2012   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perlis 2008   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Selangor 2009   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Terengganu 2012   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Terengganu 2008   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Terengganu 2010   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Terengganu 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2003   soalan skema
Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2012   soalan skema
Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 5 Terengganu 2009   soalan skema
Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 5 Terengganu 2010   soalan skema
Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 5 Terengganu 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 5 Terengganu 2012   soalan skema
Kertas 1 Pep Sem 1 Ting 5 Terengganu 2012   soalan skema
Kertas 1 Pep TOV Ting 5 Terengganu 2009   soalan skema
Kertas 2 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2000   soalan skema
Kertas 2 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2001   soalan skema
Kertas 2 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2004   soalan skema
Kertas 2 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2008   soalan skema
Kertas 2 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2010   soalan skema
Kertas 2 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Johor 2010   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Kedah 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Kelantan 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM N.Sembilan 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM P.Pinang 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Pahang 2007   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Pahang 2009   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Pahang 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Pahang 2012   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Perak 2009   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Perak 2010   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Perak 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Perak 2012   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Perlis 2008   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Selangor 2009   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Terengganu 2012   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Terengganu 2008   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Terengganu 2010   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Terengganu 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2003   soalan skema
Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2012   soalan skema
Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 5 Terengganu 2009   soalan skema
Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 5 Terengganu 2010   soalan skema
Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 5 Terengganu 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 5 Terengganu 2012   soalan skema
Kertas 2 Pep Sem 1 Ting 5 Terengganu 2012   soalan skema
Kertas 2 Pep TOV Ting 5 Terengganu 2009   soalan skema
Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2010   soalan skema

Sabtu, 23 Februari 2013

PEMANTAPAN PROFESION KEGURUAN

PELAN STRATEGIK INTERIM KPM 2011-2020

ETIKA KERJA - KPM

NILAI DAN ETIKA PENJAWAT AWAM

PENGURUSAN PANITIA

Tugas dan Tanggungjawab Ketua Panitia Mata Pelajaran

Tanggungjawab Umum                                                                                                      
1.    Membantu Pengetua merancang, mengelola dan melaksanakan program   kecemerlangan   khusus kepada mata pelajaran berkaitan di sekolah.
2.    Menggalakkan guru-guru mata-pelajaran memperbaiki atau membina  kompetensi, sikap, kepimpinan, pengetahuan, kemahiran dan sahsiah dalam pengurusan kurikulum.
Bidang tugas
1.    Mengetuai panitia mata pelajaran serta menganggotai Jawatankuasa  Kurikulum Sekolah.
2.    Merancang, dengan kerjasama semua ahli panitia, segala aktiviti untuk meningkatkan pencapaian mata pelajaran berkaitan termasuk pencerapan P&P.
3.    Menjadi pemudahcara di antara panitia mata pelajaran dengan semua pihak yang lain mengenai segala hal berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran dan juga pengurusan mata pelajaran berkaitan.
4.    Menyelaras kerja-kerja akademik guru-guru mata pelajaran bagi kelas-kelas yang berkenaan.
5.    Berhubungan erat dengan semua anggota ahli panitia untuk mendapat tahu  tentang kemajuan-kemajuan yang dicapai, masalah-masalah yang dihadapi dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memperbaiki mutu pengajaran dan pencapaian.
6.    Menentukan penggunaan Sukatan Pelajaran yang betul dan sentiasa  mengetahui perubahan yang berlaku.
7.    Mendapatkan naskah Sukatan Pelajaran yang terbaru daripada Setiausaha peperiksaan/Pengetua.
8.    Bertanggungjawab tentang rancangan pelajaran bagi semua tingkatan serta memberi perhatian berat tentang rancangan kerja pelajar-pelajar.
9.    Menyelaras penyediaan soalan-soalan peperiksaan dan pemeriksaan kertas jawapan.
10.  Membantu Pengetua memeriksa/menyemak gerakerja pelajar-pelajar dalam mata pelajaran berkaitan.
11.  Mengkaji dan menganalisa keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran berkaitan dan    memikirkan cara-cara untuk memajukan pencapaian dari semasa ke semasa.
12.  Membekalkan buku-buku rujukan guru kepada guru-guru mata pelajaran serta memungut kembali pada akhir sesi persekolahan.
13.  Memberikan senarai buku mata pelajaran berkaitan yang ingin dibeli untuk perpustakaan kepada guru perpustakaan/pusat sumber  .
14.  Mengkaji dan menentukan jenis-jenis serta bilangan buku kerja/tambahan yang perlu digunakan oleh pelajar bagi tiap-tiap tingkatan.
15.  Mengkaji buku-buku contoh yang dikirimkan oleh pihak penerbit dan menentukan pemilihan buku-buku untuk digunakan sebagai buku teks.
16.  Mengumpulkan sekurang-kurangnya dua salinan soalan-soalan peperiksaan dalaman dan luar untuk dijilidkan dengan baik dan seterusnya menyerahkan kepada Guru  Pusat Sumber sebagai bahan rujukan.
17.  Menyelenggarakan dengan sempurna, lengkap dan kemaskini kenyataan khas  mata pelajaran berkaitan.
18.  Mengadakan mesyuarat panitia (formal) sekurang-kurangnya sekali sepenggal atau lebih kerap lagi, jika perlu (atau mengikut takwim sekolah).
19.  Melengkapkan diri dengan perkembangan yang terbaru dalam pendidikan mata pelajaran berkaitan melalui bacaan, menghadiri kursus/seminar atau mesyuarat yang berkaitan.  Dalam perkataan lain, Ketua Panitia Mata Pelajaran haruslah menunjukkan kepimpinan yang dinamis dan inovatif sebagai teladan kepada semua ahli panitia.
20.  Menjalankan semua arahan yang diberikan oleh Pengetua/GPK dari semasa ke semasa.

Jumaat, 22 Februari 2013

DASAR BARU KPM

BUKU MANUAL KAJIAN TINDAKAN

SOALAN PERCUBAAN SPM NEGERI 2010

SELAGOR
KERTAS 1 pdg1.pdf
KERTAS 2 pdg2.pdf

PERAK
KERTAS 1 pdg1.pdf
KERTAS 2 pdg2.pdf

JOHOR
KERTAS 1 pdg1.pdf
KERTAS 2 pdg2.pdf

TERENGGANU
KERTAS 1 pdg1.pdf
KERTAS 2 pdg2.pdf

SAMBUTAN HARI GURU

PENGENALAN HARI GURU

Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada haribulan yang sama dalam tahun 1956 Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu (Federal Legislative Council) telah menerima cadangan-cadangan Laporan Jawatankuasa Pelajaran (Report of the Education Committee) sebagai dasar pelajaran bagi negara kita.Dokumen tersebut yang dikenali sebagi Laporan Razak (Razak Report) telah menjadi Dasar Pelajaran Kebangsaan semenjak itu.

LOGO HARI GURU


Putih : Menunjukkan kesucian, kesabaran, kesempurnaan dan keamanan.
Perak : Menunjukkan rakyat berbilang bangsa bersatu padu dan teguh.
Kuning: Sinaran cahaya yang cemerlang pada masa hadapan.
Bulan dan bintang membawa erti yang terkandung dalam bendera Malaysia.
Merah : Menunjukkan keteguhan semangat.

OBJEKTIF

1. Menitikberatkan peranan guru dalam pembinaan kebangsaan (termasuk perpaduan dan integrasi), pembangunan negara dan perkhidmatan kepada masyarakat.
2. Menarik perhatian ibubapa, murid dan orang ramai kepada peranan penting kaum guru dalam masyarakat Malaysia.
3. Memupuk perasaan perpaduan ikhtisas dan muhibah di antara guru.
4. Meninggikan martabat dan taraf guru dalam masyarakat.
5. Memberi peluang untuk memajukan kecekapan guru melalui seminar-seminar, persidangan-persidangan,   dan sebagainya yang diadakan pada Hari Guru.
6. Menilai secara objektif peranan guru dengan berlatarbelakangkan Malaysia dan mengambil langkah-langkah supaya peranan itu lebih baik.

LAGU

TEMA

2012 Guru Inovatif Melonjakkan Transformasi Pendidikan Negara
2011 Guru Inovatif Melonjakkan Transformasi Pendidikan Negara
2010 Guru Pembina Negara Bangsa
2009 Guru Pembina Negara Bangsa
2008 Guru Cemerlang Negara Terbilang
2007 Guru Penjana Modal Insan Gemilang
2006 Pendidikan Bestari Pemangkin Kegemilangan
2005 Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan
2004 Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan
2003 Guru Berkualiti Aspirasi Negara
2002 Guru Berkualiti Aspirasi Negara
2001 Memartabatkan Profesion Keguruan tanggungjawab Bersama
2000 Bersatu Memartabatkan Profesion Keguruan
1999 Guru Berkesan Pendidikan Cemerlang
1998 Guru Penyemai Tanggungjawab Bersama
1997 Guru Bestari Sekolah Bestari
1996 Guru Malaysia Teras Pendidikan Bertaraf Dunia
1995 Permuafakatan dan Perpaduan Menjayakan Wawasan
1994 Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan
1993 Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan
1992 Guru Cemerlang Teras Kejayaan Wawasan
1991 Ke Arah Pendidikan Cemerlang
1990 Pendidikan Bermutu Masyarakat Sejahtera
1989 Guru Pembina Budaya Ilmu
1989 Guru Pembina Budaya Ilmu
1988 Guru Pengasas Budaya Membaca
1987 Pendidikan Ke Arah Kesejahteraan Insan
1986 Pendidikan Teras Nasionalisme
1985 Guru dan Masyarakat Asas Kemajuan Pendidikan
1984 Kepimpinan Berteladan Kesempurnaan Pendidikan
1983 Kepimpinan Berteladan Teras Pendidikan
1982 Ke Arah Kecekapan Guru Dan Pendidikan Bermutu
1981 Pengorbanan Guru Kejayaan Rakyat
1980 Pendidikan Teras Perpaduan Negara
1979 Murid Sejahtera Negara Jaya
1978 Guru Pembentuk Generasi Akan Datang
1977 Dedikasi dan Disiplin Asas Kemajuan Pendidikan
1976 Pendidikan Moral Dalam Zaman Kemajuan Pendidikan
1975 Guru dan Pembangunan Negara
1974 Peranan Guru Dalam Zaman Sains dan Teknologi
1973 Kerjasama Ibu Bapa Untuk Kemajuan Pendidikan

RPT PERDAGANGAN T4 DAN T5 DOWNLOAD

 1. Rancangan Tahunan Tingkatan 4 (2013)
 2. Rancangan Tahunan Tingkatan 5 (2013)

NOTA LENGKAP PD TINGKATAN 5 DOWNLOAD

 1. PERDAGANGAN TINGKATAN 5 BAB 1
 2. PERDAGANGAN TINGKATAN 5 BAB 2
 3. PERDAGANGAN TINGKATAN 5 BAB 3
 4. PERDAGANGAN TINGKATAN 5 BAB 4
 5. PERDAGANGAN TINGKATAN 5 BAB 5
 6. PERDAGANGAN TINGKATAN 5 BAB 6
 7. PERDAGANGAN TINGKATAN 5 BAB 7
 8. PERDAGANGAN TINGKATAN 5 BAB 8

NOTA LENGKAP PD TINGKATAN 4 DOWNLOAD

 1. PERDAGANGAN TINGKATAN 4 BAB 1
 2. PERDAGANGAN TINGKATAN 4 BAB 2
 3. PERDAGANGAN TINGKATAN 4 BAB 3
 4. PERDAGANGAN TINGKATAN 4 BAB 4
 5. PERDAGANGAN TINGKATAN 4 BAB 5
 6. PERDAGANGAN TINGKATAN 4 BAB 6
 7. PERDAGANGAN TINGKATAN 4 BAB 7

HURAIAN SUKATAN PERDAGANGAN

PERANCANGAN PROGRAM JKD PERDAGANGAN TAHUN 2013


Bil
Nama Program
Tarikh Perlaksanaan
1
Pembugaran Perdagangan
15 Mac 2013
2
SISC Program Kejurulatihan Pemulihan MP Perdagangan
April – Nov 2013 (Setiap Khamis)
3
i-THINK (innovative THINKing) Perdagangan
Mulai tahun 2013 (semasa PnP)
4
Usahawan Muda
13 Jun 2013
5
Karnival Perdagangan
22 Jun 2013
6
Kursus Pembinaan JSI dan ITEM Perdagangan
27 Jun 2013
7
Semarak Perdagangan
01 Ogos 2013